REGULAMIN KORZYSTANIA

Wszystkie treści zostały drobiazgowo sprawdzone i zestawione wedle naszej najlepszej wiedzy i przekonań. Nieustannie dążymy do poszerzania i aktualizowania naszej oferty informacyjnej. Nie możemy jednak zagwarantować, że jest ona kompletna, dokładna i aktualna. Spółka LIVISTO Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody poniesione w związku z wykorzystaniem treści naszych stron internetowych. Spółka LIVISTO Group GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, zarówno materialne, jak i niematerialne, szkody następcze wynikające z wad lub utraconego zysku, spowodowane wykorzystaniem albo niewykorzystaniem prezentowanych informacji bądź zawartego tam oprogramowania. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Spółka LIVISTO Group GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania i usuwania części stron lub całej oferty oraz do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez wystosowywania odrębnego powiadomienia.

Prawa autorskie

Treść witryny internetowej spółki LIVISTO Group GmbH jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do publikowanych obiektów utworzonych przez spółkę LIVISTO Group GmbH pozostają wyłączną własnością spółki LIVISTO Group GmbH. Wszelkie powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstu w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody spółki LIVISTO Group GmbH jest zabronione.

Spółka LIVISTO Group GmbH dokłada wszelkich starań, aby w przypadku wszelkich publikacji przestrzegać prawa autorskiego dotyczącego wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstu, bądź wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobciążone tantiemami. Wszelkie znaki towarowe, marki, nazwy handlowe i nazwy ogólne wymienione w naszej ofercie internetowej i w stosownych przypadkach chronione przez osoby trzecie podlegają w pełnym zakresie przepisom odnośnego prawa o znakach towarowych i oznaczeniach powiązanych oraz w każdym przypadku podlegają prawu własności ich zarejestrowanych właścicieli. Fakt, że znaki towarowe są jedynie wymienione, nie powinien prowadzić do wniosku, że nie podlegają one ochronie ze względu na prawa osób trzecich.

Państwa prywatność i ochrona Państwa danych osobowych

Państwa zadowolenie jest priorytetem spółki LIVISTO Group GmbH. W związku z tym za nasz obowiązek uznajemy ochronę gromadzonych przez nas Państwa danych osobowych. Informacje zgromadzone przez nas na Państwa temat wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych z naszą działalnością, tj. głównie w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszych ofert w wygodniejszy i bardziej ukierunkowany sposób. Spółka LIVISTO Group GmbH nie udostępnia Państwa danych osobowych do wykorzystania osobom trzecim poza spółką. Ścisłe przestrzeganie poufności Państwa danych jest dla nas oczywistością.

Ważność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli fragmenty niniejszego tekstu lub jego poszczególne zapisy są niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, przestają być zgodne z nim lub są nie w pełni z nim zgodne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części tego dokumentu.