Discover What Type Of VET You Are

Nueva llamada a la acción

Jako kierownicy zespołu i/lub właściciele ośrodka weterynaryjnego ponosimy ogromną odpowiedzialność za zdrowie psychiczne w naszym zawodzie. Priorytetami powinny być ulepszenie stylu zarządzania i organizacji pracy, wdrożenie strategii walidacji i zatrzymania członków zespołu, a także codzienne wysiłki na rzecz stworzenia bezpiecznej emocjonalnie przestrzeni pracy dla KAŻDEGO. Środowisko pracy wolne od wypalenia zawodowego nie tylko jest możliwe, ale także zwiększy rentowność i zrównoważony rozwój samego biznesu. Czy chciałbyś zobaczyć, jak to działa?

SPIS TREŚCI