1.1 OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

1.1.1 SŁOWO WSTĘPNE

 

Spółka Livisto GmbH (zwana dalej „Livisto” lub „my”) bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych – niezależnie od tego, czy są Państwo naszym klientem, stroną zainteresowaną, wnioskodawcą czy osobą odwiedzającą naszą witrynę internetową. Co to konkretnie oznacza?

Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je przetwarzamy. Dodatkowo otrzymają Państwo omówienie praw przysługujących Państwu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Prócz tego przekażemy Państwu dane kontaktowe na wypadek dodatkowych pytań.

 

1.1.1.1 KIM JESTEŚMY?

Działalność biznesowa spółki Livisto obejmuje farmaceutyczne produkty weterynaryjne dla zwierząt hodowlanych i domowych oraz koni. Naszymi klientami są lekarze weterynarii, których zaopatrujemy bezpośrednio lub pośrednio – przez hurtownię weterynaryjną. Za pośrednictwem naszych filii i dystrybutorów za granicą docieramy też do przedstawicieli tych zawodów w wielu krajach Europy i Bliskiego Wschodu.

Jako podmiot odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych, podejmujemy

LIVISTO Group GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Telefon: +49 2536 3302-0

Faks:+49 2536 3302-110

happyvetproject@livisto.com

 

wszelkie środki wymagane tymi przepisami w celu ochrony Państwa danych osobowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

 

2B Advice GmbH

Joseph Schumpeter Allee 25

53227 Bonn, Niemcy

agravis@2b-advice.de

 

1.1.2 ZAKRES OCHRONY DANYCH

 

Przez przetwarzanie danych osobowych ustawodawca rozumie wszelkie działania takie jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozprowadzanie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do osoby o ustalonej bądź dającej się ustalić tożsamości.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy danych osobowych klientów, zainteresowanych stron, wnioskodawców i odwiedzających.

Niniejsza polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do naszej witryny internetowej happyvetproject.org

 

 

1.1.3 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt. Może to być na przykład zarejestrowanie się w jednej z naszych usług online, kontakt z nami za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji czy zainteresowanie naszymi produktami lub usługami w ramach istniejących relacji biznesowych.

 

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 

Informacje związane z tożsamością

 

np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

dane dotyczące wykonywanego zawodu

Dane dotyczące firmy

np. nazwa firmy, działu, działalność

Dane o Państwa aktywności w sieci

np. adresy IP, nazwy użytkownika, dane dotyczące Państwa odwiedzin w naszej witrynie, w portalach klienta lub w aplikacji, czynności wykonywane w naszych witrynach i portalach klienta, miejsce uzyskania dostępu

Informacje o Państwa zainteresowaniach i życzeniach, o których nas Państwo poinformują

np. w formularzu kontaktowym lub innymi kanałami komunikacji

Informacje o Państwa rozwoju zawodowym

np. szkolenia zawodowe, poprzedni pracodawcy, inne kwalifikacje

oraz inne informacje porównywalne z tymi kategoriami danych.

 

1.1.3.1 DANE WRAŻLIWE

Dane wrażliwe i szczególne kategorie danych osobowych, na przykład informacje o przynależności do związków religijnych lub zawodowych, nie są gromadzone w ten sposób. Takie informacje nie są gromadzone za pośrednictwem tego kanału.

 

1.1.3.2 DANE OSOBOWE OSÓB MAŁOLETNICH

Dane osobowe dzieci i osób małoletnich są gromadzone tylko wówczas, gdy osoby te założą u nas konto, zarejestrują się w portalu rozwoju zawodowego lub skorzystają z naszych kanałów komunikacji bądź z aplikacji.

 

1.1.3.3 KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

 

1.1.3.3.1 CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to pliki, które umieszczane są na Państwa komputerze przez naszą witrynę lub portale klienta podczas odwiedzania witryny. W plikach tych przechowywane są informacje podnoszące wydajność korzystania z tej witryny.

 

Korzystamy z usługi Google Analytics do analizy zachowania użytkowników w witrynie i w portalach klienta. Na potrzeby tych analiz powiązane z użytkownikiem dane generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP użytkownika) są przesyłane na nasze serwery i przechowywane do celów analizy użytkowania. Dane z analizy użytkowania wykorzystujemy do optymalizacji naszych witryn, portali klienta, naszego podejścia do klientów oraz innych narzędzi reklamowych, jak również na potrzeby badania rynku. W procesie tym adres IP użytkownika jest natychmiast skracany, aby ustalenie tożsamości użytkownika po adresie IP nie było już możliwe.

 

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na przechowywanie i analizę jego zanonimizowanych danych użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny, może się w dowolnym momencie sprzeciwić takiemu przechowywaniu i wykorzystywaniu danych. Anonimowe korzystanie z portali klienta jest niemożliwe. Anonimowe korzystanie z portali klienta jest niemożliwe.

 

Państwa odwiedziny w naszej witrynie są obecnie objęte usługą Google Analytics. Aby przerwać odwiedziny, proszę kliknąć tutaj. Wyłącz usługę Google Analytics

 

 

1.1.4 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE – I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

 

 

1.1.4.1 REALIZACJA UMOWY

Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem wywiązania się z zawartych przez nas umów. Dotyczy to także informacji przekazywanych nam przez Państwa w ramach korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy. Szczegółowe cele przetwarzania danych zależą od udostępnionego produktu i zgłoszenia; mogą one także służyć do analizy Państwa potrzeb i sprawdzenia, które produkty i usługi będą dla Państwa odpowiednie.

 

1.1.4.1.1 WPROWADZENIE W ŻYCIE WARUNKÓW UMOWY

W celu nawiązania stosunku umownego potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

 

1.1.4.1.2 OFEROWANIE TOWARÓW I USŁUG

Potrzebujemy również Państwa danych osobowych, aby móc sprawdzić, czy i jakie produkty i usługi możemy Państwu zaoferować.

Szczegółowe informacje na temat odnośnych celów przetwarzania danych można znaleźć w dokumentach dotyczących umowy oraz Ogólnych warunkach handlowych.

 

1.1.4.1.3 PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Przetwarzamy Państwa osobowe przesłane nam w ramach składania zgłoszeń celem sprawdzenia, czy Państwa kwalifikacje zawodowe są odpowiednie do stanowiska w ogłoszeniu. Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w procesie przyjmowania zgłoszeń, a ich przeniesienie do Państwa akt osobowych następuje dopiero po zawarciu umowy. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, Państwa dane zostaną usunięte lub zniszczone. Nie będziemy wykorzystywać danych związanych z Państwa zgłoszeniem do innych celów niż przeprowadzenie procesu przyjmowania zgłoszeń.

 

1.1.4.2 WYWAŻENIE INTERESÓW: UDOSKONALAMY NASZE USŁUGI I OFERUJEMY PAŃSTWU DOPASOWANE PRODUKTY

 

1.1.4.2.1 W CELU WZMOCNIENIA I OPTYMALIZACJI RELACJI Z KLIENTAMI

W ramach naszych działań na rzecz nieustannej poprawy naszych relacji z Państwem okresowo prosimy Państwa o udział w ankietach dla klientów. Wyniki ankiet służą jeszcze lepszemu dostosowaniu naszych produktów i usług do Państwa potrzeb.

 

1.1.4.2.2 PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Państwa potrzeby są dla nas ważne, dlatego staramy się przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dokładnie do Państwa dopasowanych. Wykorzystujemy w tym celu obserwacje naszej relacji biznesowej oraz badanie rynku. Naszym głównym celem jest dostosowanie propozycji produktów do Państwa potrzeb. W związku z tym gwarantujemy, że zawsze będziemy przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ważna uwaga: Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Jakie dokładnie dane analizujemy i przetwarzamy?

 

 • Rezultaty naszych działań marketingowych – celem pomiaru wydajności i znaczenia naszych kampanii;
 • Informacje dotyczące Państwa odwiedzin w naszej witrynie;
 • Analizujemy możliwe potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i usług.

 

 

1.1.4.2.4 DZIAŁANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE UŻYTKOWNIKÓW

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 

 • Analizujemy Państwa dane, aby chronić Państwa lub Państwa firmę przed oszustwem. Może do niego dojść, jeśli na przykład padli Państwo ofiarą kradzieży tożsamości, bądź też nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do Państwa konta użytkownika;
 • Nasz dział wsparcia IT jest do Państwa dyspozycji na wypadek problemów technicznych i dba o niezawodność naszych aplikacji sieciowych. W związku z tym poddajemy ocenie dzienniki dostępu do stron, wykonane działania itp.;
 • Aby móc zapewnić bezpieczeństwo IT;
 • Aby móc rejestrować fakty i dowodzić ich w razie ewentualnego sporu prawnego.

 

 

1.1.4.3 W OPARCIU O ZGODĘ UŻYTKOWNIKA

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przynajmniej jednym określonym celu, mamy prawo przetwarzać Państwa dane. Mogą Państwo wycofać tę zgodę w odniesieniu do przyszłości w dowolnym momencie, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów transmisji zgodnie z taryfą podstawową (kosztem połączenia z internetem). Jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody.

 

1.1.4.4 ZE WZGLĘDU NA WYMOGI PRAWNE LUB W INTERESIE PUBLICZNYM

Jesteśmy spółką, dlatego podlegamy szeregowi wymogów prawnych (np. prawu podatkowemu). Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby realizować nasze zobowiązania prawne.

 

 

1.1.5 DOKĄD PRZESYŁAMY DANE I DLACZEGO

 

 

1.1.5.1 WYKORZYSTYWANIE DANYCH WEWNĄTRZ SPÓŁKI LIVISTO

W obrębie spółki Livisto GmbH dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć tylko te podmioty, którym jest potrzebny w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, bądź w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

1.1.5.2 WYKORZYSTANIE DANYCH POZA SPÓŁKĄ LIVISTO

Szanujemy prywatność Państwa danych osobowych; będziemy je udostępniać tylko w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, bądź w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Prawny obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych może na przykład dotyczyć następujących podmiotów:

 

 • organów publicznych lub organów nadzorujących , np. organów podatkowych, celnych;
 • organów sądowych i porządkowych , np. policji, sądów, prokuratury;
 • prawników lub notariuszy , np. w przypadku postępowania sądowego;
 • audytorów .

 

 

Współpracujemy z innymi firmami w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych. Są to:

 

 • firmy transportowe i przewoźników towarów;
 • organizatorzy i usługodawcy w zakresie szkoleń, jeżeli za naszym pośrednictwem dokonali Państwo rejestracji na targi lub wydarzenia;
 • banki i firmy świadczące usługi finansowe – do obsługi spraw finansowych.

 

 

nasi usługodawcy

W celu usprawnienia naszych działań korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych, którzy mogą otrzymywać od Państwa dane osobowe do wymienionych celów; są to między innymi usługodawcy z obszaru IT, dostawcy usług drukarskich i telekomunikacyjnych, windykatorzy, firmy konsultingowe i sprzedażowe.

Ważna uwaga: Przykładamy ogromną wagę do Państwa danych osobowych!

Aby mieć pewność, że usługodawcy stosują te same standardy ochrony danych, co nasza spółka, zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie zamówień. Umowy te regulują między innymi następujące kwestie:

 

 • podmioty zewnętrzne mają dostęp tylko do tych danych, do których dostęp jest im potrzebny celem wykonania przydzielonych im zadań;
 • usługodawcy dają dostęp do Państwa danych osobowych tylko tym pracownikom, którzy wyraźnie zobowiązali się stosować do przepisów o ochronie danych;
 • usługodawcy stosują środki techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę i bezpieczeństwo danych;
 • Co dzieje się z danymi po zakończeniu relacji biznesowej między usługodawcą a nami

 

W przypadku usługodawców z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) stosujemy specjalne środki bezpieczeństwa (np. specjalne klauzule umowne), aby mieć pewność, że dane będą traktowane z taką samą ostrożnością, jak na terenie EOG. Regularnie sprawdzamy, czy wszyscy nasi usługodawcy postępują zgodnie z naszymi wytycznymi. Bardzo ważne: W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim!

 

1.1.5.3 WYKORZYSTANIE DANYCH WEWNĄTRZ GRUPY AGRAVIS

Aby móc oferować Państwu jak najlepsze usługi, niekiedy wymieniamy dane w obrębie Grupy. W takim przypadku dokładamy starań, aby przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz aby Państwa dane osobowe były przez cały czas odpowiednio chronione.

Z tego względu podjęliśmy odpowiednie środki celem zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych w obrębie Grupy AGRAVIS:

Zawarliśmy umowy z poszczególnymi jednostkami zależnymi, aby zapewnić ciągłą ochronę danych osobowych wymienianych w obrębie Grupy.

Zgodnie z tymi porozumieniami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych przekazujemy dane osobowe do naszych jednostek zależnych zajmujących się produkcją i dystrybucją jedynie w związku z celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności. W tym zakresie wspieramy nasze jednostki zależne zarówno pod względem operacyjnym, jak i zgodności z przepisami, za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, które stosujemy jako spółka nadrzędna celem zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Jeżeli to możliwe, chronimy Państwa dane, stosując środki służące pseudonimizacji lub anonimizacji. W przypadku jednostek zależnych z siedzibą poza EOG podejmujemy odpowiednie środki celem zagwarantowania przetwarzania danych osobowych przy takim samym poziomie zabezpieczeń, jak w obrębie EOG.

 

 

1.1.6 CZY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZYWAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

 

W związku z relacją biznesową łączącą Państwa i spółkę LIVISTO wymagamy podania przez Państwa danych osobowych należących do następujących kategorii:

wszystkich danych niezbędnych do nawiązania i wprowadzenia w życie relacji biznesowej;

danych wymaganych do wypełnienia zobowiązań umownych;

danych, do gromadzenia których jesteśmy prawnie zobowiązani.

Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z Państwem.

 

 

1.1.7 CZAS, PO JAKIM NASTĘPUJE USUNIĘCIE DANYCH

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów ich odnośnego przetwarzania. Gdy dane nie są już potrzebne do realizacji zobowiązań umownych lub prawnych, są przez nas regularnie usuwane – chyba że wciąż jest konieczne ich tymczasowe przechowywanie. Powody dłuższego przechowywania mogą być następujące

 

 

 • Należy przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa handlowego i podatkowego dotyczącego przechowywania danych: Okres przechowywania, przede wszystkim zgodnie z postanowieniami Kodeksu handlowego i Kodeksu podatkowego, wynosi maksymalnie 10 lat.
 • W celu uzyskania dowodów na wypadek sporów prawnych w ramach ustawowych okresów przechowywania: ustawowy okres przechowywania w prawie cywilnym może wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przechowywania upływa po trzech latach.

 

 

 

1.1.8 PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Przysługują Państwu również pewne prawa odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w odnośnych przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 15–21).

 

1.1.8.1 PRAWO DO INFORMACJI I POPRAWIANIA DANYCH

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy. Jeżeli informacje te nie będą – bądź przestaną być – prawidłowe, mogą nas Państwo poprosić o ich poprawienie, a w przypadku ich niekompletności o ich uzupełnienie. Jeżeli przekazaliśmy Państwa dane osobom trzecim, poinformujemy te osoby trzecie w przypadku wystąpienia odpowiedniej sytuacji prawnej.

 

1.1.8.2 PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Mogą Państwo zażądać natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach:

gdy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów do których je zgromadzono;

 

 

 • jeżeli wycofali Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania danych;
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jeżeli Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte na podstawie zobowiązań prawnych.

 

Proszę pamiętać, że przed usunięciem Państwa danych osobowych musimy sprawdzić, czy nie istnieje prawnie uzasadniony powód ich przetwarzania.

 

1.1.8.3 PRAWY DO OGRANICZENIA (ZABLOKOWANIA) PRZETWARZANIA

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych z następujących powodów:

 

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu, gdy będziemy w stanie sprawdzić ich prawidłowość;
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak – zamiast ich usunięcia – żądają Państwo jedynie ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo nadal potrzebują ich do wniesienia, dochodzenia lub odpierania roszczeń prawnych;
 • jeżeli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie jest jeszcze jasne, czy Państwa prawnie uzasadniony interes przewyższa nasz.

 

 

1.1.8.4 PRAWO DO SPRZECIWU

 

1.1.8.4.1 PRAWO DO SPRZECIWU W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w interesie publicznym lub na podstawie równowagi interesów, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wskazać przekonujące powody dla przetwarzania Państwa danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, albo ze względu na fakt, że Państwa dane osobowe służą do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń. Sprzeciw taki nie będzie jednak wykluczał legalności przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu jego wyrażenia.

 

1.1.8.4.2 SPRZECIW WOBEC WYKORZYSTYWANIA DANYCH DO CELÓW REKLAMOWYCH

Jeżeli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach. Sprzeciw można wyrazić w dowolnej formie i należy go skierować do:

 

 • Livisto GmbH
 • Im Südfeld 9
 • 48308 Senden-Bösensell
 • Telefon: +49 2536 3302-0
 • Faks:+49 2536 3302-110
 • animedica@animedica.de

 

 

1.1.8.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na żądanie przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych nam przez Państwa do przetwarzania w formacie nadającym się do przenoszenia i odczytu maszynowego.

 

1.1.8.6 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO (ART. 77 RODO)

Staramy się rozpatrywać Państwa żądania i roszczenia jak najszybciej, aby odpowiednio chronić Państwa prawa. Jednakże w zależności od liczby zgłoszeń udzielenie dalszych informacji na temat Państwa żądania może zająć do 30 dni. Gdyby czas ten miał ulec wydłużeniu, jak najszybciej poinformujemy Państwa o powodach opóźnienia i omówimy z Państwem dalsze kroki. W niektórych przypadkach możemy nie móc udzielić Państwu żadnych informacji. Jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, poinformujemy Państwa o przyczynie odmowy ujawnienia informacji. Jeżeli jednak nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub będą Państwo zdania, że naruszamy obowiązujące prawo o ochronie danych, mogą Państwo wnieść skargę do naszego inspektora ochrony danych, jak również do odpowiedniego organu nadzorczego. Organ nadzorczy, któremu podlegamy, to:

Organ nadzorczy, któremu podlegamy, to:

 

 • Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
 • Kavalleriestraße 2-4
 • 40213 Düsseldorf
 • Telefon: +49 02 11/384 24-0
 • Faks: +49 02 11/384 24-10
 • Adres e-mail: poststelle@ldi.nrw.de
 • www.ldi.nrw.de

 

 

 

WERSJA 1.2.

 

Niniejsza Polityka prywatności pochodzi z dnia 4 kwietnia 2018 r. Będziemy informować zarejestrowanych klientów o zmianach w Oświadczeniu o ochronie danych. Wcześniejsze wersje Oświadczenia o ochronie danych są dostępne w witrynie internetowej i u naszego inspektora ochrony danych.